Hogyan váljunk "nano"-ból "mega-nano"-vá? - egy coachingfolyamat két oldala

A coaching, mint fejlesztési folyamat az energiák mozgósításáról szól, amely folyamatjellegű, és hatalmas erőt képvisel. Erő és inspiráció – annak együttes jelenléte. Bízni a folyamatban, hinni a megérzésekben, keresni a megérzésekből sugárzó inspiratív erőt. Bátornak lenni kilépni a rutinszerű működésből, és egyszerűen elindulni. Erőt meríteni az elmélyülésből, a tapasztalatok megéléséből, a reflexióból. Majd cselekedni, mozgásba lendülni, keresni az inspiratív erőt, ami az aktivitást adja. Aztán néha megállni és nem azonnal cselekedni. Várni és megfigyelni. A jelenben lenni. Nem sémák és rutinok szerint azonnal reagálni. Hanem hinni az inspiráció erejében. Az alábbiakban bemutatott coaching folyamatban mindez megtörtént.

Így látta a coach

Ügyfelem egy informatikai szolgáltató cég ügyvezetőjeként a coaching folyamat elején a tudatosságot, a fókuszáltságot és a jövőképalkotó vezetői működést határozta meg, mint fejlesztendő területek, a saját vezetői hatékonyságának növelése érdekében. A coaching folyamattól azt várta, hogy támogatást kapjon abban, hogy az elakadásai, dilemmái megoldása közben szerzett tudását, tapasztalatait a vállalkozása számára közvetlen hasznot hozó eredményekké alakítsa át. Ügyfelem nagyon erős kreatív energiákkal rendelkezik, komoly, fajsúlyos problémák esetén is képes eredeti, innovatív megoldásokat találni.

Lendülete, humora, pozitív életszemlélete, gondoskodó, melegszívű működése segíti őt az emberi kapcsolatok útvesztőiben jól boldogulni, kapcsolatépítő és fenntartó képessége magas szintű. Ugyanakkor a külső kényszereket, előírásokat, a mereven lefektetett szabályokat korlátként éli meg, sokkal erősebb vonzást érez az eredeti, az egyedi, az ismeretlen iránt. Ez egyrészt ugrásra készen tartja és kiszámíthatatlanná teszi, másrészt azonban alternatív akciótervet eredményezhet, ezért gyakran hagyja el a kitaposott ösvényeket, ami viszont kitágítja számára a teret és a lehetőségeket.

Ezen képességekből kiindulva hatalmas kihívásnak élte meg, hogy tudatossá váljon, hogy fókuszált legyen, és ne csak elhatározzon dolgokat, hanem azokat célokká alakítva tudatosan végig is vigyen folyamatokat, megélje a befejezettség érzését, ezáltal cégének még hatékonyabb vezetőjévé váljon. Úgy érezte, hogy valami olyasmit akar, amihez jelentős energiákat kell mozgósítania, amely hatalmas ellentmondásokat rejt saját belső működésében. Ezeket szem előtt tartva célként a FÓKUSZÁLT és JÖVŐKÉPALKOTÓ vezetői szerep tudatos megélése került meghatározásra, lebontva részcélokra, hogy számára ez milyen elemekből tevődik össze, milyen erőforrásai állnak már rendelkezésre, és hol vannak a fejlesztési potenciálok.

Hiszek abban, hogy vezetői szerepben rendkívül nagy jelentősége van az értékek tudatos megfogalmazásának, hisz a vezető hiteles működéséhez az általa képviselt értékek közvetítése is alapvetően hozzátartozik, és az értékek olyanok, mint az ujjlenyomat – egyedi, összetett rendszer, amely meghatározza a vezető vezetési stílusát, és hatással van a szervezeti kultúrára. Ügyfelem jövőképalkotó vezetői működését azzal kívánta erősíteni, hogy egy általa már régóta halogatott, ugyanakkor kiemelt fontossággal bíró feladatot szeretett volna megoldani: az értékekre alapozva elkészíteni vállalkozása jövőképét és küldetését. Célja egy rendezett gondolatmenet mentén, a vezetői értékek bázisán kézzel foghatóvá tenni azokat az elképzeléseket, amelyek a folyamat ezen fázisában még csak kusza gondolatfoszlányokként, álomképként jelentek meg. A jövőképben kulcsfogalom lett egyrészt a korszerűség, mely mélyebb értelemben a TARTÓS ÉRTÉKTEREMTÉST jelenti a vállalkozás számára, másrészt a lelkesedés, amely a SZAKMAI és EMBERI KIVÁLÓSÁGOT jeleníti meg. Ezek a mélyebb tartalmak segítették őt abban, hogy egy erőteljes energiákat hordozó, a kollégái számára is befogadható jövőkép és küldetés készült el a coaching folyamat alatt, amely már kinyomtatva, bekeretezve kikerült a cég irodájának falára.

A jövőkép és küldetés elkészülte után a folyamatban a fókuszáltság újabb szelete került előtérbe, mégpedig az emberekkel való kommunikáció hatékonyságának növelése és a hatékonyabb konfliktuskezelés. Ez a coaching folyamatban a fő cél megvalósulásának egy újabb aspektusát hozta elő: az asszertív kommunikáció témakörét.
Az asszertivitás gyakorlati megélését egy konkrét, aktuális helyzet is felerősítette. Ügyfelemnek egy stratégiai jelentőséggel bíró vállalati prezentációt kellett elkészítenie az egyik kulcsfontosságú ügyfelének a következő évek együttműködési keretfeltételeinek tisztázásáról és a jövőbeli elképzelések felvázolásáról. Ehhez a prezentációhoz fajsúlyosan kellett használni az asszertív kommunikáció elemeit, az önérvényesítés mások jogait nem sértő alkalmazását – és mindez sikerrel meg is történt.

Ebben a business coaching folyamatban a fókuszáltság, az erő, az inspiráció, a motiváció, a lelkesedés, az elkötelezettség, a hit, az akarat, a tudatosság bázisán ügyfelem fejlődését teljes siker koronázta.
A NanoworX Kft. túllépett a “nano” kategórián. Már nem azt akarják a „nano” elnevezéssel sugallni, hogy ők egy mikrovállalkozás, hanem inkább azt, hogy egy ilyen kis egység bármivé alakulhat, hatékonyan működhet, és ezzel a működéssel inkább a “mega” irányba mozdul el.

Így látta a coachee

A coaching folyamatról Illés Zoltán, a Nanoworx Kft. ügyvezetője a következő visszajelzést adta:
Visszatekintve a coaching folyamatra és a coach-al végzett munkára, az alábbi kulcsszavak segítségével jellemezném az együttműködésünket: profi hozzáállás, tökéletes szakmai felkészültség, határozottság, emberség. nyitottság. A coaching folyamat számomra rendkívül sok szemléleti felismerést hozott: fókuszáltságot, tudatosságot, megoldás-orientált szemléletet.

A folyamat kezdetén definiálnom kellett, hogy mit várok ettől az egésztől. Én azt mondtam, hogy szeretném a minimálisra csökkenteni azokat a rossz tulajdonságaimat, melyek a cégem működésében is megjelennek:

• azt, hogy nem vagyok fókuszált,
• azt, hogy a mindennapi nehézségek eltántorítanak a célomtól
• azt, hogy a napjaimat felaprózom, és nem érzem igazán hasznosnak azt, amit csinálok.

Tehát célként a fókuszált, tudatos, jövőorientált vezetői működést és a hatékony vezetői kommunikációt határoztuk meg. Már az segítette a fókuszáltságom növelését, hogy a coaching folyamat célorientáltsága mindig az úton tartott.

Dolgoztunk az erősségeimen – persze, tudtam, hogy miben vagyok jó: úgy nagyjából. De teljesen más az, amikor ez ember egy „könyvet” olvashat saját magáról: az erősségeiről és arról, hogy milyen belső erők mozgatják (és hogyan mozgatják) az életét. Én ezt is megkaptam a folyamatban egy Size Prozess analízis formájában. Döbbenetes élmény volt megélni azt, hogy „néhány” kérdés megválaszolása mennyi információt hordoz magában. Még jobban meglepett az a terjedelem, amiben ezt a „tükröt” megkaptam. Rá kellett jönnöm, hogy vezetőként mennyire meghatározó az önismeret, és hogy a coaching és a coach milyen „finoman”, de ugyanakkor felismeréseket hordozóan tartott tükröt számomra.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy annak ellenére, hogy ez egy üzleti coaching folyamat volt, a magánéletem mellett sem mentünk el csukott szemmel, hanem folyamatosan átbeszéltük azokat a problémákat, melyekkel ott szembesültem: az ember nem tud külön csak a cégével foglalkozni és nem tud csak magánember lenni: ezek a dolgok keverednek és hatással vannak egymásra. Ebben a coaching munkában ez tökéletesen megjelent, és a coaching folyamat nagy erősségének éreztem, hogy holisztikusan közelítette meg a működésemet, a vezetői és privát szerepemet egy egységben kezelve.

Minél jobban megismertem a folyamatban saját magamat, annál inkább kidomborodott, hogy mi az a központi kérdés, ami körül „bonyolódnak” a hétköznapjaim. Bonyolódik abban az értelemben is, hogy nem teszi egyszerűvé az életem. Miután ez előjött, a coaching folyamatban konkrét eszközöket kaptam, amit felhasználva ma már meg tudok küzdeni ezekkel a problémákkal. Sőt, nem is nevezném küzdésnek, hanem egy tudatos odafigyelésnek.

A cégünk szempontjából még jó néhány területen sikerrel jártunk: céges kommunikáció (kifelé és befelé), cég pozicionálása partnerek és ügyfelek irányába, céges megjelenés csiszolása, SWOT analízis.

A NanoworX életében egy fontos és fájó hiányosság volt az, hogy nem tudtuk, mi a küldetésünk és jövőképünk. Ma már ez is elkészült. Van küldetésünk és jövőképünk. Büszkén tettük ki a weboldalunkra; bekereteztettük, már az iroda falán lóg; és örömmel vesszük ismerőseink, partnereink elismerő csettintését. Külön öröm, hogy a kollégáinknak is tetszik. E folyamat közben olyan fogalmakat és értékeket „bányászott elő belőlem” a coach-om, amiket így felsorolni nem tudtam volna, rendszerbe szervezni és az alkotásban felhasználni pedig főleg nem. Amit megalkottunk, alapjaiban határozza meg cégünket és az elkövetkező 5 évet. Tömör és kiválóan újrafelhasználható gondolatokat is tartalmaz: például van benne 10 parancsolat, amivel az irodánk előterét is dekoráltuk.
Végül szeretném elmondani, hogy soha egy másodpercnyi bizonytalanságot sem éreztem az együttműködésünk alatt. Ez a biztonság nagyban hozzájárult ahhoz, hogy könnyebben megnyíljak az új gondolatok, munkamódszerek felé. Coachom hiteles, kongruens működésével magasra teszi a lécet, amivel engem is arra ösztönzött, hogy összeszedettségem ne csak belülről alakuljon, de látható legyen kívülről is.

Forrás: http://www.hrportal.hu/hr/hogyan-valjunk-nano-bol-mega-nano-va-egy-coachingfolyamat-ket-oldala-20160406.html